Studiekosten voor een opleiding voor mijn werk. Zijn die aftrekbaar?
Ja, maar er zijn wel voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

u hebt geen recht op studiefinanciering
U hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO.
de studie of opleiding is voor uw (toekomstig) beroep en is een leertraject
Dat laatste betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

Let op!

U mag alleen de noodzakelijke kosten aftrekken
Denk aan:

collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
leermiddelen die u van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software
Deze kosten mag u niet aftrekken:

rente voor studieschulden
kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding
reis- en verblijfkosten
kosten voor studiereizen of excursies
kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte
kosten van een laptop, tablet of printer en kosten van ‘randapparatuur’, zoals een muis, scanner, en toetsenbord
Hebt u een fiscale partner? Dan mag u ook zijn studiekosten aftrekken.

Hebt u 1 of meer studerende kinderen? Die studiekosten mag u niet aftrekken.

Hoe bereken ik mijn aftrek?
Als u de aangifte inkomstenbelasting invult met uw studiekosten wordt automatisch berekend wat uw aftrek is.

Wilt u het liever handmatig berekenen? Dan doet u dat zo: tel uw kosten bij elkaar op. Krijgt u een vergoeding van bijvoorbeeld uw werkgever? Dan moet u die van uw kosten aftrekken. Daarnaast is er een drempelbedrag van € 250. Trek dat er ook vanaf. Het bedrag dat overblijft, dát is uw aftrek.

Tot slot, u mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken. Bent u jonger dan 30 en zit u in de ‘standaardstudieperiode’? Dan is er geen maximum. De standaardstudieperiode is een periode van niet meer dan 5 jaar waarin u vooral studeert en geen volledige baan kunt hebben.

Heeft uw fiscale partner ook studiekosten? Dan maakt u dezelfde berekening nog een keer voor uw partner.

U mag uw studiekosten aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald.
Gebruik onze rekenhulp om jouw belastingvoordeel op de opleiding te berekenen.
Precies weten hoeveel studiekosten u mag aftrekken? Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst.

Share This
× Hoe kan ik je helpen?