Wie zijn we

Ons site-adres is: https://sportflowacademy.nl.

Reacties

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelde omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring geregeld actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te kunnen wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website(s). In verband hiermee adviseren wij om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. SportFlow gebruikt de volgende websites: www.sportflow.nl, www.sportflowacademy.nl en www.boksflow.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SportFlow is een team specialisten op het gebied van Personal Training, coaching, boksen, voeding en opleidingen. SportFlow verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de gegevens die nodig zijn voor de goede uitoefening van onze dienstverlening en indien wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te verwerken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kunnen wij de volgende privacygegevens van jou verwerken:

– Jouw contact en adresgegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

– Financiële gegevens, zoals jouw IBAN nummer, factuurgegevens en jouw keuze voor betaalwijze.

– Gegevens omtrent jouw lidmaatschap (rittenkaarten) zoals de begindatum, vestiging, bezoeken, lidmaatschapsnummer, trainingsschema.

– De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld dat je ons benadert via e-mail, telefonisch of anderszins.

– Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Daarnaast verwerken wij nog bijzondere persoonsgegevens om een goede en verantwoorde dienstverlening te waarborgen. Dit betreft bepaalde gezondheidsgegevens, zoals informatie over jouw trainingsdoelen, trainingsfrequentie, lengte en gewicht, ziekte, bloeddruk, vet- en spierpercentages, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.

Doeleinden

SportFlow gebruikt de gegevens van betrokkene om:

– uitvoering te kunnen geven aan onze diensten, zoals bijvoorbeeld coaching, training en opleidingen;

– verantwoordelijke begeleiding te geven in de dienstverlening specifiek gericht op het individu;

– contact te leggen met betrokkene en voor facturatie;

– de dienstverlening te verbeteren of beter bij je aan te sluiten.

– gebruikers op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en diensten van SportFlow.

 

Verstrekking aan derden

SportFlow verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij kunnen bij de uitvoering van onze activiteiten derden inschakelen die in opdracht van SportFlow jouw gegevens verwerken. SportFlow borgt in die gevallen dat deze verwerkers jouw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, nemen wij onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen indien hier voorafgaande toestemming is verkregen van jouw ouder of voogd.

Beveiliging

SportFlow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sportflow.nl.

Bewaartermijnen

SportFlow bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Indien er een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens zullen de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

Gebruik van Cookies

SportFlow gebruikt alleen technische en functionele cookies en eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SportFlow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportflow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SportFlow Academy

Fazantenhof 98

3755 EJ Eemnes

Tel: 06-53181794

administratie@sportflow.nl

KvK-nummer: 71364420

BTW-nummer: 858687203B01

© 2021 SportFlow Groep

Ervaringen cursisten

 • Het was een intensieve maar leuke opleiding (Fitness trainer A). Mede door de deskundige ondersteuning van de SportFlow trainer heb ik mijn diploma gehaald. Bedankt Ivo.


  Bert

 • Zowel fitness A als B bij Ivo gevolgd en behaald. Ondanks de start tijdens corona en de fysieke afstand tussen onze woonplaatsen (120km) heb ik persoonlijke begeleiding en lessen gevolgd en is er duidelijk uitleg gegeven. Ook voor extra vragen is er altijd makkelijk en snel contact geweest. Blij met de service en het behaalde resultaten.


  M. Zwaan

 • Superfijn dat het kleine groepen zijn met duidelijke uitleg en veel ruimte om vragen te stellen. Dankjewel voor de fijne opleiding


  Youssef

 • Leuke ervaring gehad bij sport flow! De theorie wordt goed uitgelegd en de docent heeft kennis en is kundig. Bij vragen wordt er snel gereageerd via telefoon of mail en dan kreeg ik een uitgebreid duidelijk antwoord. Erg fijn!


  Dennis

 • Ivo is een zeer sympathieke man die de theorie en praktijk goed weet uit te leggen. Op vragen geeft hij bijna altijd direct een antwoord (op elk tijdstip van de dag/week). Nu ik Fitness Trainer A heb gevolgd kijk ik er naar uit om Fitness Trainer B met net zoveel plezier via Sportflow Academy te volgen.


  Jordi

 • Ivo is een kundig docent. Neemt de tijd en legt alle stof goed uit met goede voorbeelden. Hij geeft je ook de ruimte om vragen te stellen en zijn lessen zijn leerzaam en leuk door de humor die hij ook gebruikt. Verder is Ivo actief in de groepsapp waardoor je nooit lang hoeft te wachten op een antwoord waardoor je weer snel verder kunt. Bedankt


  Fabian

 • In september '21 begonnen met Fitness a en b met module Voeding & Sport.
  Ontzettend interessant. Lessen zijn helder en bij vragen krijg je snel antwoord.
  Na elke les worden de powerpoints naar je toegestuurd, een fijne beknopte samenvatting van elk behandeld hoofdstuk.
  Tevens kun je oefenvragen maken en proefexamens doen om je kennis te testen.
  Module Voeding & Sport is ook echt een aanrader.
  Lessen zijn via zoom en soms ook in Laren.


  Esther

 • Ondanks dat alles in de Covid periode viel, vond ik de opleiding erg leuk en leerzaam! prettige begeleiding, duidelijk en fijne docent/opleider! Aanrader! ;-))


  Colinda

 • Ondanks corona was er een fijne leeromgeving. Ivo is goede leraar en brengt de leerstof op een duidelijke manier.


  Stan van de Luitgaren

 • De persoonlijke digitale begeleiding en flexibiliteit was noodzaak door huidige omstandigheden.

  Toch prettig dat dit geboden kon worden om zodoende Fit A+B te behalen, top geregeld!

  Duidelijke info en lesmateriaal wat slagen zeker tot een succes moet brengen ?


  R. Harbers

Locaties:

Privacybeleid 1
Privacybeleid 2
Privacybeleid 3
Privacybeleid 4
Privacybeleid 5
Reanimatie en AED cursus Fire Rescue
Share This
× Hoe kan ik je helpen?